Technologia sceny

1. Powyższe ogłoszenie w formacie .DOC - POBIERZ

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - POBIERZ

3. Załącznik nr 1 - OFERTA CENOWA - POBIERZ

4. Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA - POBIERZ

5. Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - POBIERZ

6. Załącznik nr 4 - WYKAZ PRAC PODOBNYCH - POBIERZ

7. Załącznik nr 5 - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ - POBIERZ

7. Załącznik nr 6 - OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ - POBIERZ

7. Załącznik nr 7 - UMOWA - POBIERZ

7. Załącznik nr 8 - PRZEDMIAR ROBÓT - POBIERZ

7. Załącznik nr 9 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - POBIERZ

7. Załącznik nr 10 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - POBIERZ

7. Załącznik nr 11 - REPERTUAR TEATRU - POBIERZ

7. Załącznik nr 12 - DECYZJA - POBIERZ


Opublikował: Paweł Studziński
Publikacja dnia: 23.11.2010, 13:55
Dokument oglądany razy: 5 053
Podpisał: Iwona Zys
Dokument z dnia: 25.10.2010