Zawarcie umowy na serwis wentylacji

Ogłoszenie o zamówieniu – zapytanie ofertowe poniżej 130 000 złotych - Szczecin
Zakres zamówienia obejmuje
„Świadczenie serwisu systemu instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie

Termin składania ofert: 2 grudnia 2021r.


Szczecin: usługa serwisowa pn.: „Świadczenie serwisu systemu instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie, Numer sprawy 01/ZO/2021r.,  data zamieszczenia na stronie www.pleciuga.pl : 14.12.2021


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługa serwisowa

 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe na stronie Teatru Lalek „Pleciuga” www.pleciuga.pl      

     w zakładce BIP.

Ogłoszenie dotyczy: Zapytania ofertowego, poniżej 130 000 złotych

 

I.          ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Lalek "Pleciuga", pl. Teatralny 1, Szczecin, woj. zachodniopomorskie,    

       tel. 0-91 44 55 140; 697 609 914;  e-mail: administracja@pleciuga.pl

I.                    2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

 

 II.       PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)  OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:  „Świadczenie serwisu systemu instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługa serwisowa.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje serwis następujących urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz wymianę filtrów w obiekcie Teatru Lalek „Pleciuga w Szczecinie”:

 

1.      urządzenia wentylacyjne:

LP.

Urządzenie

Ilość szt.

1.         

centrala wentylacyjna podwieszana-nawiewna firmy Juwent -N1         

1

2.         

centrala wentylacyjna naw.-wyw. firmy Juwent -NW1                                

1

3.         

centrala wentylacyjna naw.-wyw. firmy Juwent -NW2                                

1

4.         

centrala wentylacyjna naw.-wyw. firmy Juwent -NW3                                

1

5.         

centrala wentylacyjna naw.-wyw. firmy Juwent -NW4

1

6.         

centrala wentylacyjna naw.-wyw. firmy Juwent –NW5       

1

7.         

centrala wentylacyjna naw.-wyw. firmy Juwent –NW6

1

8.         

centrala wentylacyjna naw.-wyw. firmy Juwent –NW7

1

9.         

centrala wentylacyjna naw.-wyw. firmy Juwent –NW8

1

10.      

centrala wentylacyjna naw.-wyw. firmy Juwent –NW9       

1

11.      

dachowy wentylator wyciągowy typu DVSI 355E4 firmy Systemair-W1

1

12.      

dachowy wentylator wyciągowy typu DVSI 355E4 firmy Systemair-W2

1

13.      

dachowy wentylator wyciągowy typu KVK 315L firmy Systemair-W3

1

14.      

dachowy wentylator wyciągowy typu DVSI 355E4 firmy Systemair-W4

1

15.      

dachowy wentylator wyciągowy typu DVSI 311EV firmy Systemair-W5

1

16.      

dachowy wentylator wyciągowy typu DVSI 255EZ firmy Systemair-W7

1

17.      

dachowy wentylator wyciągowy typu KVK 315M firmy Systemair-W8

1

18.      

dachowy wentylator wyciągowy typu KVK 160 M firmy Systemair-W9

1

19.      

dachowy wentylator oddymiający firmy BSH

1

20.      

nagrzewnice kanałowe-strefowe

3

21.      

wodne kurtyny powietrzne

3

22.      

elektryczna kurtyna powietrzna

1

23.      

klapy p.poż wyposażone w siłownik i wyzwalacz termoelektryczny  

14

24.      

dysze dalekiego zasięgu z ruchomą głowicą wyposażone w siłownik

10

25.      

agregat wody lodowej firmy Trane

1

 

  2. urządzenia klimatyzacyjne:

Lp.

urządzenie

nr

montaż

Ilość szt.

1.         

CT09

606KCVU0MA19

JEDN. WEW.

1

2.         

CT09

607KCFT0SM91

JEDN. WEW.

1

3.         

CT09

607KCUK0SM86

JEDN. WEW.

1

4.         

CT09

607KCXM0SM90

JEDN. WEW.

1

5.         

CT09

606KCZP0MA25

JEDN. WEW.

1

6.         

CT09

606KCCV0MA23

JEDN. WEW.

1

7.         

CT12

601KCXM0AY62

JEDN. WEW.

1

8.         

CV24

604TAQPB5012

UPS POM 202

1

9.         

UU24W

607KCBD12Q37

ZEWN. DO UPS

1

10.      

MU5M30

605KCLH1B376

AGREGAT

1

11.      

MU5M40

604KCBD0SQ77

AGREGAT

1

12.      

MU5M40

604KCAS0SQ72

AGREGAT

1

13.      

CT24

601KCLH0S144

POM 114

1

 

1

14.      

CT24

601KCTB0S145

15.      

MU5M19

607KCNI0V735

AGREGAT

1

      16.

MU5M19

608KCZP0EE89

AGREGAT

1

      17.

CT09

703KCJZ0D748

JEDN. WEW.

1

     18.

CT09

703KCXM0D746

JEDN. WEW.

1

     19.

CT09

703KCASOG152

JEDN. WEW.

1

      20.

CT09

703KCPY0D752

JEDN. WEW.

1

     21.

HR 18xP5AS

JAA0GBH4185593002037

JEDN. WEW. 115

1

 

 

3. rodzaje filtrów:

Lp.

Typ centrali

Rozmiar filtra

1

M5 

M5

G4

M5

G4

G4

592x592x360/6K

287x592x360/3K

495x650x50

592x402x360/6K

695x450x50

645x950x50

1.

NW6.1/CS-2-L-D/1-4/1-6/KM/V

1

1

2

 

 

 

2.

NW2/OS-1-P-D/1-6/1-3/K/V

1

 

 

 

1

 

3.

NW3/CS-O-L-D/3-6/1-4/K/V

 

 

 

1

1

 

4.

NW4/CS-O-P-D/1-6/1-4/K/V

 

 

 

1

1

 

5.

NW5/CS-2-P-D/1-6/1-4/KM/V

1

1

2

 

 

 

6.

NW6/CS-2-P-D/1-6/1-2/KM/V

1

1

2

 

 

 

7.

NW7/CS-2-L-D/1-6/1-3/KM/V

1

1

2

 

 

 

8.

NW8/CS-4-P-D/1-6/1-4/KM/V

2

2

 

 

 

2

9.

NW1/CS-2-P-D/3-6/1-4/K/V

1

1

2

 

 

 

10.

NW9 - KAWIARENKA

 

         1

 

 

 

 

Ilość filtrów

8

8

10

2

3

2

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od dnia 10.12.2021r do dnia 09.12.2024r.

II.                PROCEDURA

III.1) SPOSÓB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie ofertowe,  poniżej 130 000,00 złotych

III.2) UZASADNIENIE WYBORU POSTĘPOWANIA:

-         usługa powszechnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych,

-         spełnienie ustalonych standardów jakościowych – usługa zestandaryzowana,

-         wartość zamówienia poniżej 130 000,00 zł,

-         możliwość zaproszenia co najmniej trzech  podmiotów w celu zapewnienia konkurencji.

 

 IV.      UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.12.2021r.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH PROPOZYCJI CENOWYCH: 2

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH PROPOZYCJI CENOWYCH: 0

 

     IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:   Firma JJ SYSTEMS,

            Jędrzej Jaskowski, ul. Kapitańska 5/2 , 71-602 Szczecin,                                                              

                 kraj/woj. zachodniopomorskie

IV.5) SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (bez VAT):

- WALUTA PL:                w skali roku:  11 600,00  zł ; w skali 3lat: 34 800,00zł

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ PROPOZYCJI CENOWEJ ORAZ O PROPOZYCJACH CENOWYCH Z NAJNIŻSZĄ CENĄ (bez VAT):

·         Cena wybranej propozycji cenowej netto: w skali roku 11 600,00 zł; w skali 3 lat  34 800 00zł

·         Oferta z najniższą ceną netto:                                 w skali roku 11 600,00 zł; w skali 3 lat  34 800 00zł

·         Oferta z najwyższą ceną netto:                              w skali roku 22 740,00 zł; w skali 3 lat  68 220 00zł

·         Waluta: PLN.

 

UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Na podstawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Teatrze Lalek „Pleciuga”, z dnia 2 stycznia 2021r. i zgodnie z Ustawą Prawo zamówień Publicznych, z dnia 11 września 2019r., art.2, ust.1, pkt1) / Dz.U. 2019 poz2019, z poźn.zm./

 

Udzielono zamówienia najkorzystniejszego dla Teatru Lalek „Pleciuga”  w przeprowadzonym Zapytaniu ofertowym, poniżej 130 000,00 złotych - biorąc pod uwagę w propozycjach cenowych spełnienie wymaganych warunków oraz przyjęte kryteria oceny (100% cena).


Opublikował: Paweł Studziński
Publikacja dnia: 14.12.2021, 18:19
Dokument oglądany razy: 921
Podpisał: Paweł Studziński
Dokument z dnia: 14.12.2021