Wykaz Rejestrów Funkcjonujących w Teatrze Lalek

WYKAZ REJESTRÓW FUNKCJONUJĄCYCH

w Teatrze Lalek „Pleciuga”

 1. REJESTR UMÓW O DZIEŁO

 2. REJESTR UMÓW ZLECEŃ

 3. REJESTR PRZYCHODZĄCEJ I WYCHODZĄCEJ KORESPONDENCJI - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.).

 4. EWIDENCJA SKARG I WNIOSKÓW - ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z późn. zm.).

 5. REJESTR KORESPONDENCJI - ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

 6. UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU DZIECI - Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych przez rodziców lub opiekunów prawnych do odbioru dzieci.

 7. UMOWY NAJMU - Realizacja przedmiotu umowy najmu.

 8. KONTRAHENCI - Realizowanie umów z kontrahentami.

 9. REJESTR SKARG I WNIOSKÓW - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

 10. DOKUMENTACJA PRZETARGOWA Z POSTEPOWAŃ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późn. zm.).

 11. PRAKTYKANCI, STAŻYŚCI, WOLONTARIUSZE - ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn.zm.)
  ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.).

 12. BAZA WYSYŁKOWA – NEWSLETTER - Informowanie o aktualnościach w Teatrze Lalek „Pleciuga”

 13. Rezerwacja i sprzedaż biletów, karnetów i innych usług - rezerwacja grup, potwierdzenie i weryfikacja zamówienia. Zbiór danych teleadresowych dotyczących rezerwujących.

 14. WYSTAWY, IMPREZY, KONKURSY - ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) - Stworzenie bazy danych uczestników konkursu w celu wyłonienia zwycięzców i wystawienia nagród oraz przekazania dyplomów.

 15. ARCHIWUM - Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673 z późn. zm.).:

- księgowe

- kadry

- artystyczne

- Kontrapunkt


 1. OBSŁUGA INTERNETOWA – internetowa sprzedaż biletów i rezerwacja oraz działania reklamowe Teatru.

 2. KSIĄŻKA KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

 3. KSIĄŻKI PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH:

- książka budowlana obiektu

- książka budowlana fontanny

- książka budowlana podziemnego zbiornika wody gaśniczej

24.REJESTR EGZEKUCJI KOMORNICZYCH

25.REJESTR OSÓB ODPRACOWUJĄCYCH GODZINY SPOŁECZNE

26.REJESTR UMÓW NA ZAKUP SPEKTAKLI FESTIWALOWYCH


Opublikował: Paweł Studziński
Publikacja dnia: 30.06.2015, 22:39
Dokument oglądany razy: 3 073
Podpisał: Iwona Zys
Dokument z dnia: 30.06.2015