Status prawny

 1. Podstawa prawna działania
  Teatr Lalek „Pleciuga” jest instytucją kultury powołaną Zarządzeniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie nr KI-I-73/58 z dnia 16 maja 1958 r., przekazaną w dniu 21 marca 1994 r. w zarząd organom Miasta Szczecina na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewodą Szczecińskim a Prezydentem Miasta Szczecina zawartego w dniu 10 grudnia 1993 r. w sprawie przekazania niektórych zadań i kompetencji z zakresu administracji rządowej do wykonywania organom Miasta Szczecina i działa na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (tekst jednolity: Dz.U. NR 13/2001, poz. 123 z późniejszymi zm.) oraz Statutu nadanego (Obwieszczeniem NR 3/13, z dnia 18 marca 2013r.) przez Radę Miasta w Szczecinie – opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2013r., poz.1668, z dnia 22 kwietnia 2013r.

  Statut teatru - kliknij aby otworzyć...

 2. Osobowość prawna
  Teatr Lalek „Pleciuga” działa w formie samorządowej instytucji kultury. Posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem 7/97.
 3. Postanowienia ogólne
  Pełna nazwa teatru: Teatr Lalek „Pleciuga” w Szczecinie.
 • Organizatorem TL „Pleciuga” jest Gmina Miasto Szczecin.
 • Terenem działania Teatru jest Miasto Szczecin, a także cały kraj i zagranica.
 • Siedzibą Teatru Lalek „Pleciuga” jest miasto Szczecin.
 • Teatr Lalek „Pleciuga” używa pieczątki podłużnej z pełną nazwą, adresem siedziby oraz numerem NIP, REGON.


Opublikował: Paweł Studziński
Publikacja dnia: 22.02.2007, 12:44
Dokument oglądany razy: 15 958
Podpisał: Iwona Zys
Dokument z dnia: 22.02.2007