Przedmiot działalności

Do podstawowego zakresu działalności Teatru Lalek należy tworzenie i upowszechnianie kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych, w tym przede wszystkim spektakli dla dzieci, a także podejmowanie przedsięwzięć im towarzyszących w oparciu o stały, zawodowy zespół aktorski.

2. W zakresie swojej statutowej działalności Teatr Lalek może prowadzić:
1) różnorodne formy edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
2) promocję lokalnego środowiska teatralnego,
3) współpracę i wymianę kulturalną w kraju i za granicą,
4) współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej,
5) organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym,

6) działalność promocyjną i wydawniczą.
1. Działalność kulturalna Teatru Lalek organizowana jest w oparciu o sezony artystyczne, na które ustala się plany repertuarowe.
2. Sezon artystyczny rozpoczyna się w dniu 1 września, a kończy w dniu 31 sierpnia następnego roku.
3. Teatr Lalek może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację działalności statutowej.


Opublikował: Paweł Studziński
Publikacja dnia: 19.10.2023, 16:06
Dokument oglądany razy: 691
Podpisał: Iwona Zys
Dokument z dnia: 22.02.2007