Informacje o RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy, że :

 

1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TEATR LALEK „PLECIUGA” w Szczecinie

adres: Szczecin 71-405 pl. Teatralny 1

kontakt mailowy pod adresem: sekretariat@pleciuga.pl

 

2 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych:

Katarzyna Jaroszewska

email; k.jaroszewska@pleciuga.pl

 

 

3 Udostępnione przez Panią / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń.

 

4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy.

 

5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu:

 

·       przedawnienia roszczeń,

 

·       wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikających z przepisów prawa,

 

·       w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda , do czasu jej wycofania,

 

·       w zakresie marketingu bezpośredniego, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.

 

6 Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane/udostępniane:

·       podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa,

 

·       podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora na podstawie odrębnych umówi wyłącznie na polecenie administratora.

7 Ma Pani/Pan prawo do:

·       dostępu do swoich danych osobowych,

 

·       żądania sprostowania swoich danych osobowych,

 

·       usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 

·       wycofania zgody w dowolnym momencie, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, w szczególności zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

·       wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku jeżeli uzna Pani/Pan , że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa .

W celu skorzystania  z przysługujących Pani/Panu praw należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych osobowych.


Opublikował: Paweł Studziński
Publikacja dnia: 19.10.2023, 16:10
Dokument oglądany razy: 504
Podpisał: Paweł Studziński
Dokument z dnia: 25.05.2023