bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Dostawa systemów cyfrowych

Ogłoszenie o zamówieniu: „Dostawa cyfrowych systemów bezprzewodowych oraz cyfrowego systemu miksowania dźwięku”

 

adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej, na której będą też udostępniane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem
o udzielenie zamówienia:

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-268e1d06-69b8-11ed-aea3-5a7c432eaced  (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia)

 

postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy
e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”) identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

 
ocds-148610-268e1d06-69b8-11ed-aea3-5a7c432eaced

 

 

  Opublikował: Iwona Zys
Publikacja dnia: 22.11.2022
Podpisał: Paweł Studziński
Dokument z dnia: 22.11.2022
Dokument oglądany razy: 139