bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Dostawa i odbiór energii elektrycznej

 

Ogłoszenie o zamówieniu: „Dostawa i odbiór energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii dla obiektu Teatru Lalek PLECIUGA, do którego jest podłączona mikroinstalacja fotowoltaiczna

 

adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej, na której będą też udostępniane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem
o udzielenie zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2cd36f0f-e042-11ec-9a86-f6f4c648a056 (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia)

postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy
e-Zamówienia: LINK_TUTAJ 

identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-2cd36f0f-e042-11ec-9a86-f6f4c648a056Opublikował: Iwona Zys
Publikacja dnia: 22.11.2022
Podpisał: Paweł Studziński
Dokument z dnia: 01.06.2022
Dokument oglądany razy: 314