bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Zatrudnienie

 Dyrekcja TL Pleciuga w Szczecinie poszukuje pracowników na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w charakterze:

I. Realizatora dźwięku
- wymagania:
• wykształcenie min. średnie,
• mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
• podstawowa umiejętność w zakresie realizacji dźwięku,
• umiejętność pracy w zespole,
• samodzielność, kreatywność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań,
• dyspozycyjność .
- zakres czynności:
• współpraca z reżyserem i kompozytorem w zakresie opracowania ścieżki dźwiękowej do przedstawień,
• obsługa na mikserach cyfrowych przedstawień pod względem realizacji dźwięku,
• nagrywanie muzyki do spektakli na nośnikach dźwięku,
• utrzymywanie w gotowości eksploatacyjnej urządzeń i sprzętu akustycznego,
• obsługa sprzętu komputerowego i audiowizualnego,
• bieżąca kontrola i konserwacja obsługiwanego sprzętu i urządzeń.

II. Realizatora oświetlenia:
- wymagania:
• wykształcenie min. średnie techniczne o profilu elektrycznym,
• mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
• podstawowa umiejętność w zakresie realizacji oświetlenia,
• umiejętność pracy w zespole,
• samodzielność, kreatywność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań,
• dyspozycyjność .
- zakres czynności:
• współpraca z reżyserem i scenografem w zakresie opracowania linii oświetleniowej do przedstawień,
• obsługa na mikserach cyfrowych przedstawień pod względem realizacji oświetlenia,
• nagrywanie, rejestrowanie spektakli teatralnych kamerą ,
• utrzymywanie w gotowości eksploatacyjnej urządzeń i sprzętu elektroakustycznego,
• obsługa sprzętu komputerowego i audiowizualnego,
• bieżąca kontrola i konserwacja obsługiwanego sprzętu i urządzeń elektroakustycznych.

III Kontakt
proszę składać CV na adres mailowy: administracja@pleciuga.pl do dnia 10 listopada 2021r.
tel.: 91 44 55 140, 697 609 914

Warunki pracy: w wyniku naboru zostaną zatrudnione 2 osoby na umowę o pracę.Opublikował: Iwona Zys
Publikacja dnia: 14.10.2021
Podpisał: Paweł Studziński
Dokument z dnia: 14.10.2021
Dokument oglądany razy: 804