bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Rekrutacja - Główny Księgowy

OFERTA PRACY
Teatr Lalek „Pleciuga” poszukuje osoby na stanowisko:
GŁÓWNY KSIĘGOWY/GŁÓWNA KSIĘGOWA

Nr referencyjny: GK/FK/MS rekrutacja

Miejsce pracy: Szczecin

Zadania:
• Prowadzenie rachunkowości instytucji zgodnie z obowiązującymi przepisami
• Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
• Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, wykazu ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów oraz instrukcji
• Nadzór nad prawidłowym i terminowym składaniem dokumentów księgowych do US, ZUS i GUS oraz innych wymaganych sprawozdań
• Terminowe wykonywanie raportów, zestawień oraz analiz ekonomicznych
• Bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Szczecin oraz innymi podmiotami zewnętrznymi celem poprawnej realizacji planu finansowego
• Efektywne kierowanie kilkuosobowym zespołem pracowników

Wymagania:

• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych
• Zaświadczenie o niekaralności
• Udokumentowane min. 5 -letnie doświadczenie w pracy w księgowości oraz min. 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem
• Wykształcenie wyższe ekonomiczne
• Bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych i umiejętność ich prawidłowego interpretowania i stosowania
• Znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawa o finansach publicznych, Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przepisów prawa zamówień publicznych oraz zagadnień związanych z płacami w instytucji sektora finansów publicznych
• Biegła znajomość obsługi komputera, w szczególności programów finansowo-księgowych, programu PŁATNIK, bardzo dobra znajomość MS Excel oraz MS Word
• Sumienność, dokładność, samodzielność oraz chęć do podejmowania samodzielnej inicjatywy w poszukiwaniu nowych rozwiązań

Wymagania dodatkowe:
• Praktyka w księgowości w instytucji kultury
• Umiejętności analitycznego myślenia, zrozumiałego przedstawiania danych finansowych
• Umiejętności organizacyjne oraz myślenie strategiczne
• Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem
• Umiejętność budowania relacji z zespołem i podmiotami zewnętrznymi
• Otwartość na zmiany.

Oferujemy:
• Konkurencyjne wynagrodzenie aktualnie funkcjonujące na rynku pracy
• Praca w dynamicznie rozwijającej się instytucji artystycznej
• Niezbędne narzędzia pracy
• Możliwość rozwoju wiedzy i kompetencji poprzez udział w finansowanych przez pracodawcę szkoleniach
• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojej aplikacji oraz załączonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na adres e-mail: sekretariat@pleciuga.pl z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym:

GK/FK/MS rekrutacja

lub pocztą na adres:

Teatr Lalek Pleciuga
Dział Kadr
ul. plac Teatralny 1
71-405 Szczecin
w terminie do 28 maja 2021 roku.

Teatr Lalek Pleciuga po przeanalizowaniu ofert skontaktuje się z wybranymi osobami w terminie
do 04 czerwca 2021 roku.

 Klauzula InformacyjnaOpublikował: Iwona Zys
Publikacja dnia: 11.05.2021
Podpisał: Paweł Studziński
Dokument z dnia: 11.05.2021
Dokument oglądany razy: 361