bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Samochód

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 165413-2009 z dnia 2009-09-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego typu BUS - 9 miejscowego, fabrycznie nowego, napędzanego silnikiem turbo diesel. 2. Kod CPV: 34 11 00 00 -1 samochody osobowe 3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności dostawę...
Termin składania ofert: 2009-10-08


Szczecin: Dostawa samochodu osobowego typu BUS - 9 miejscowego..
Numer ogłoszenia: 193355 - 2009; data zamieszczenia: 30.10.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 165413 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Lalek "Pleciuga", pl. Teatralny 1, 70-405 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 445 51 00, faks 0-91 488 31 71.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu osobowego typu BUS - 9 miejscowego...

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego typu BUS - 9 miejscowego, fabrycznie nowego, napędzanego silnikiem turbo diesel. 2. Kod CPV: 34 11 00 00 -1 samochody osobowe 3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności dostawę samochodu osobowego typu BUS - 9 miejscowego, fabrycznie nowego, napędzanego silnikiem turbo diesel o następujących parametrach: I. Wymagania techniczne 1) Samochód fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2009 r. 2) Silnik wysokoprężny (diesel) o pojemności od 2 000 cm3 do 2 500 cm3 i o mocy powyżej 100 KW 3) Skrzynia biegów sześcioprzekładniowa, manualna 4) Układ kierowniczy ze wspomaganiem 5) Rozstaw osi min. 3 000 mm 6) Wysokość całkowita zewnętrzna max. 2 100 mm 7) Długość przestrzeni części bagażowej min. 1 000 mm 8) Dopuszczalna użytkowa masa całkowita pojazdu do 3,5 ton 9) Napęd na koła przednie 10) Emisja spalin - min. EURO 4 11) Zużycie paliwa: a) w cyklu miejskim - poniżej 11 litrów/100 km b) poza miastem - poniżej 8 litrów/100 km c) średnie zużycie - do 10 litrów/100 km II. Wymagane wyposażenie 1) ABS 2) ESP - Elektroniczny System Stabilizacji Toru Jazdy 3) Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera 4) Klimatyzacja z manualną lub półautomatyczną regulacją w kabinie kierowcy i w przestrzeni pasażerskiej 5) Ogrzewanie powierzchni pasażerskiej 6) Elektryczne szyby przednie regulowane elektrycznie i podgrzewane lusterka boczne 7) Immobilliser 8) Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu 9) Alarm i centralny zamek sterowany pilotem 10) Fotel kierowcy z regulacją wysokości z podłokietnikiem 11) Podwójny fotel pasażera w kabinie kierowcy 12) W przedziale pasażerskim tylnym - fotele pojedyncze z podłokietnikami, zagłówkami, regulacją oparcia, podstawy foteli szybkodemontowalne 13) Fotele wyłożone tkaniną tekstylną 14) Pełne tapicerowanie ścian bocznych w przestrzeni pasażerskiej, podsufitka na całej długości dachu, boki pojazdu, słupki okienne wykończone materiałem łatwo zmywalnym 15) Dodatkowe oświetlenie przedziału pasażerskiego 16) Dywaniki podłogowe gumowe 17) Przednie i tylne światła przeciwmgielne 18) Szyby przyciemniane w kabinie kierowcy i w przedziale pasażerskim 19) Radio na płyty CD, MP3, głośniki 20) Drzwi tylne jednoskrzydłowe otwierane do góry lub dwuskrzydłowe o kącie otwarcia do max. 180o z oknem, wycieraczką i spryskiwaczem 21) Drzwi boczne przesuwane po prawej i lewej stronie ze stopniem III. Inne wymagania 1) Felgi aluminiowe 2) Dodatkowy komplet kół zimowych na felgach stalowych 3) Lakier: srebrny metalik, grafitowy metalik lub ciemnozielony metalik (do wyboru) 4) Hak holowniczy ściągany 5) Podnośnik samochodowy hydrauliczny odpowiedni do ciężaru pojazdu.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 104500 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Ford Bemo Motors Sp. z o.o., Ul. Mogileńska 50, 61-044 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

·                  Cena wybranej oferty: 104500

·                  Oferta z najniższą ceną: 104500 oferta z najwyższą ceną: 107786.89

·                  Waluta: PLN.

 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

(kliknij, aby rozwinąć...)OGŁOSZENIE:

(kliknij, aby rozwinąć...)
Szczecin: Dostawa samochodu osobowego typu BUS - 9 miejscowego.
Numer ogłoszenia: 165413 - 2009; data zamieszczenia: 29.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Lalek "Pleciuga" , pl. Teatralny 1, 70-405 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 445 51 00, faks 0-91 488 31 71.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.pleciuga.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu osobowego typu BUS - 9 miejscowego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego typu BUS - 9 miejscowego, fabrycznie nowego, napędzanego silnikiem turbo diesel. 2. Kod CPV: 34 11 00 00 -1 samochody osobowe 3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności dostawę samochodu osobowego typu BUS - 9 miejscowego, fabrycznie nowego, napędzanego silnikiem turbo diesel o następujących parametrach: I. Wymagania techniczne 1) Samochód fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2009 r. 2) Silnik wysokoprężny (diesel) o pojemności od 2 000 cm3 do 2 500 cm3 i o mocy powyżej 100 KW 3) Skrzynia biegów sześcioprzekładniowa, manualna 4) Układ kierowniczy ze wspomaganiem 5) Rozstaw osi min. 3 000 mm 6) Wysokość całkowita zewnętrzna max. 2 100 mm 7) Długość przestrzeni części bagażowej min. 1 000 mm 8) Dopuszczalna użytkowa masa całkowita pojazdu do 3,5 ton 9) Napęd na koła przednie 10) Emisja spalin - min. EURO 4 11) Zużycie paliwa: a) w cyklu miejskim - poniżej 11 litrów/100 km b) poza miastem - poniżej 8 litrów/100 km c) średnie zużycie - do 10 litrów/100 km II. Wymagane wyposażenie 1) ABS 2) ESP - Elektroniczny System Stabilizacji Toru Jazdy 3) Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera 4) Klimatyzacja z manualną lub półautomatyczną regulacją w kabinie kierowcy i w przestrzeni pasażerskiej 5) Ogrzewanie powierzchni pasażerskiej 6) Elektryczne szyby przednie regulowane elektrycznie i podgrzewane lusterka boczne 7) Immobilliser 8) Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu 9) Alarm i centralny zamek sterowany pilotem 10) Fotel kierowcy z regulacją wysokości z podłokietnikiem 11) Podwójny fotel pasażera w kabinie kierowcy 12) W przedziale pasażerskim tylnym - fotele pojedyncze z podłokietnikami, zagłówkami, regulacją oparcia, podstawy foteli szybkodemontowalne 13) Fotele wyłożone tkaniną tekstylną 14) Pełne tapicerowanie ścian bocznych w przestrzeni pasażerskiej, podsufitka na całej długości dachu, boki pojazdu, słupki okienne wykończone materiałem łatwo zmywalnym 15) Dodatkowe oświetlenie przedziału pasażerskiego 16) Dywaniki podłogowe gumowe 17) Przednie i tylne światła przeciwmgielne 18) Szyby przyciemniane w kabinie kierowcy i w przedziale pasażerskim 19) Radio na płyty CD, MP3, głośniki 20) Drzwi tylne jednoskrzydłowe otwierane do góry lub dwuskrzydłowe o kącie otwarcia do max. 180o z oknem, wycieraczką i spryskiwaczem 21) Drzwi boczne przesuwane po prawej i lewej stronie ze stopniem III. Inne wymagania 1) Felgi aluminiowe 2) Dodatkowy komplet kół zimowych na felgach stalowych 3) Lakier: srebrny metalik, grafitowy metalik lub ciemnozielony metalik (do wyboru) 4) Hak holowniczy ściągany 5) Podnośnik samochodowy hydrauliczny odpowiedni do ciężaru pojazdu.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA..

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć nastepujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pleciuga.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: TEATR LALEK PLECIUGA Pl. Teatralny 1 , 71-405 Szczecin sekretariat..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2009 godzina 10:00, miejsce: TEATR LALEK PLECIUGA Pl. Teatralny 1 , 71-405 Szczecin sala konferencyjna.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

V. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.09.2009 r.

 
ZAŁĄCZNIKI:

(kliknij, aby rozwinąć...)
1. Powyższe ogłoszenie w formacie .DOC - POBIERZ

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - POBIERZ

3. Załącznik nr 1 - OFERTA CENOWA - POBIERZ

4. Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE - POBIERZ

5. Załącznik nr 3 - UMOWA - POBIERZ

6. Załącznik nr 4 - OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - POBIERZ

7. Pytania i odpowiedzi - POBIERZ
Opublikował: Iwona Zys
Publikacja dnia: 02.11.2009
Podpisał: Iwona Zys
Dokument z dnia: 28.08.2009
Dokument oglądany razy: 5 945