bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin Zakres zamówienia obejmuje: Zakup wyposażenia – sprzętu komputerowego i oprogramowania” Termin składania ofert: 7 czerwca 2016r. Szczecin: „ZAKUP WYPOSAŻENIA – SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA” Numer sprawy 2/RR/2016r.; data zamies

Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Zakres zamówienia obejmuje: Zakup wyposażenia – sprzętu komputerowego i oprogramowania” Termin składania ofert: 7 czerwca 2016r.

Szczecin: „ZAKUP WYPOSAŻENIA – SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA”
Numer sprawy 2/RR/2016r.; data zamieszczenia: 24.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe na stronie Teatru Lalek „Pleciuga” www.pleciuga.pl      

   w zakładce BIP.

Ogłoszenie dotyczy: Rozeznania rynku w formie zapytania ofertowego poniżej 30 000 euro.

 1. ZAMAWIAJĄCY
 2. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Lalek "Pleciuga", pl. Teatralny 1, Szczecin, woj. zachodniopomorskie,

       tel. 0-91 44 55 140; 697 609 914;  e-mail: administracja@pleciuga.pl

 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.
 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zakup wyposażenia – sprzętu komputerowego i oprogramowania”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje:

 

1.Serwer - 1 szt.

Element

Wymagania

Procesor

PROCESOR INTEL XEON E3-E5

Pamięć RAM

Minimum 32GB RAM

Dyski twarde

2 x DYSKI NAS 3TB (RAID 1), 2x DYSK SSD 240-256GB (Raid 0)

Chipset

Intel Express class chipset

SATA

SATA3 (RAID 0, 1, 10, 5)

SAS

opcjonalnie

Zarządzanie

Dedykowany port sieciowy KVM over LAN

Sieć

2 x RJ45 Gb Ethernet

Obudowa

RACK 1-2U

Zasilanie

Redundantne sumarycznie minimum 500 W

Gwarancja

3 lata gwarancja producenta - naprawa w ciągu 24 godzin na miejscu.

 

 

 

 

 1. Komputer stacjonarny z monitorem - 6 szt.

Element

Wymagania

Procesor

Klasy Intel Core i3 lub wyżej min. 3GHz

Pamięć RAM

Min. 8 GB RAM

Dysk twardy

SSD 240GB +hdd 500GB

Napęd DVD-RW

Nagrywarka DVD

Sieć

Karta sieciowa 10/100/1000 Mbps ethernet

Klawiatura

USB

Mysz

Optyczna USB

Obudowa

MicroATX

Monitor

Przekątna 22", Format obrazu 16:10/16:9, Matryca matowa, minimum 1 port cyfrowy.

Gwarancja

2 lata gwarancja producenta

 

 1. Notebook z oprogramowaniem - 2 szt.

Element

Wymagania

Procesor

Klasy intel core I5

Pamięć RAM

minimum 4 GB

Dysk twardy

minimum 500 GB

Napęd DVD-RW

Nagrywarka DVD

Sieć

Karta sieciowa 10/100/1000 Mbps Ethernet / WIFI N 300

Mysz

Optyczna USB

Przekątna ekranu

15-16”

Oprogramowanie

Windows 7/8/8.1/10

Gwarancja

2 lata gwarancja producenta

 

 1. Oprogramowanie do serwera - Windows server 2012 R2 x64 Essentials1 szt.

 

 

 1. Oprogramowanie do komputera stacjonarnego – WIN 7 PRO/WIN10PRO 4 szt.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: do 10 lipca 2016r.

III.        PROCEDURA

III.1) SPOSÓB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Rozeznanie Rynku w formie zapytania ofertowego

         poniżej 30 000,00 euro

III.2) UZASADNIENIE WYBORU POSTĘPOWANIA:

-       usługa powszechnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych,

-       spełnienie ustalonych standardów jakościowych – usługa zestandaryzowana,

-       wartość zamówienia poniżej 30 000,00 euro,

-       możliwość zaproszenia licznej grupy podmiotów w celu zapewnienia konkurencji.

 1. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2016r.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH PROPOZYCJI CENOWYCH: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH PROPOZYCJI CENOWYCH: 0

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:                           . VIRTUAL SPACE Maciej Wasiuta, ul. Kasjopei 49, 71-771 Szczecin;, kraj/woj. zachodniopomorskie.

 

IV.5) SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (bez VAT):

- WALUTA PL:          34 150,00 zł

- WALUTA EURO:       8 180,00 euro

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ PROPOZYCJI CENOWEJ ORAZ O PROPOZYCJACH CENOWYCH Z NAJNIŻSZĄ CENĄ (bez VAT):

 • Cena wybranej oferty netto: 33 647,97
 • Oferta z najniższą ceną: 33 647,97 oferta z najwyższą ceną: 33 647,97
 • Waluta:

 

UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

1).        Na podstawie: §8 Rodzaje trybów udzielania zamówień publicznych, ust. X  postępowanie przetargowe do 30 000 EURO –Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane      w Teatrze Lalek „Pleciuga” w Szczecinie, z dnia 29 lutego 2008r. i Aneksu z dnia 28 września 2014r.do w/w Regulaminu oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., art. 19 pkt.2 ustawy z dnia             29 stycznia 2004r.,  prawo zamówień publicznych (Dz. U.  Nr.223/2007, poz. 1655      z późniejszymi zmianami).

 

 

2).        Udzielono zamówienia najkorzystniejszego dla Teatru Lalek „Pleciuga”                       w przeprowadzonym Rozeznaniu Rynku w formie zapytania ofertowego, poniżej 30 000,00 euro, biorąc pod uwagę w propozycjach cenowych spełnienie wymaganych warunków oraz przyjęte kryteria oceny (100% cena).Opublikował: Iwona Zys
Publikacja dnia: 09.03.2021
Podpisał: Paweł Studziński
Dokument z dnia: 09.03.2021
Dokument oglądany razy: 528