bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Kompetencje

 1. W zakresie swojej działalności Teatr Lalek może prowadzić:
  • różne formy edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży
  • promocję lokalnego środowiska teatralnego
  • współpracę i wymianę kulturalną w kraju i za granicą
  • współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej
  • organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym
  • działalność promocyjną i wydawniczą.
 2. Teatr Lalek „Pleciuga” może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie działalności handlowej i gastronomicznej, a także wynajmu i dzierżawy własnych składników majątkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczone są na realizację działalności statutowej.


Opublikował: Iwona Zys
Publikacja dnia: 23.02.2007
Podpisał: Iwona Zys
Dokument z dnia: 22.02.2007
Dokument oglądany razy: 9 669