Finanse i dotacje

Wersja archiwalna z dnia 28.01.2016
  1. Teatr Lalek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
  2. Teatr Lalek gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest plan jego działalności, zatwierdzony przez dyrektora naczelnego i artystycznego z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
  3. Plan działalności Teatru oraz sprawozdania finansowe podlegają przedstawieniu organizatorowi.
  4. Teatr Lalek „Pleciuga” może uzyskiwać środki finansowe na prowadzenie działalności z następujących źródeł:


5. Przychody Teatru Lalek „Pleciuga” w latach:
Podpisał: Iwona Zys
Dokument z dnia: 22.02.2007
Dokument oglądany razy: 7 191
Opublikował: Iwona Zys
Publikacja dnia: 28.01.2016
 
wydruk z dnia: 22.04.2019 // bip.pleciuga.pl